Tìm từ thích hợp và điền vào chỗ trống

22/07/2011
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Đây là một trò chơi để thực hành về các động từ chỉ hành động được sử dụng phổ biến nhất. Bé hãy điền những từ thích hợp vào ô trống nhé, trò chơi sẽ kết thúc khi bé trả lời đúng hết các câu hỏi hoặc khi bé đưa phương án sai.

 

Các tin cũ hơn