Halloween Hangman

25/10/2011
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Hangman từ lâu đã là trò chơi phổ biến chốn học đường, đặc biệt là các giờ ngoại ngữ. Trò chơi giúp người chơi rèn luyện và bổ sung thêm vốn từ tiếng Anh của mình.