Bắt lấy động từ

10/03/2011
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Một trò chơi nhỏ để học về thì hiện tại tiếp diễn trong Tiếng Anh. Các bé hãy nhấn vào "Start" để thấy các câu, hoặc các hình ảnh minh họa bày ngang qua màn hình. Hãy nhấn chuột vào đó và đừng thả tay ra vội! Sau khi nhấn chuột để giữ câu/hình minh họa lại, hãy nghĩ xem cần thả nó vào chiếc hộp nào tương ứng, kéo chuột đến vị trí chiếc hộp đó, rồi mới thả tay ra để "cất" câu/hình minh họa vào đúng chỗ của nó. Các bé hãy thi đua xem mình có thể "tóm" được chính xác bao nhiêu từ trong khoảng thời gian cho trước và chơi thật vui nhé!