Nhà của bé

09/09/2011
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Đầu tiên Phụ huynh hãy giúp bé ôn lại từ vựng theo tranh.

 

Hãy giúp bé nhớ từ vụng đã học bằng cách điền các từ vào ô trống trong bức tranh dưới đây. Nếu có từ nào bé chưa biết thì bé hãy xem bảng từ dưới bức tranh nhé!

Tải về file để in: nhà của bé.doc