Đua xe từ vựng

10/03/2011
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Vrrooom, vrrooom! Trò chơi trên giấy đơn giản này rất tuyệt để chơi nhanh sau khi kết thúc một bài học trên lớp hoặc các bé cũng có thể tự chơi ở nhà, hoặc trở thành cả một bài học hoàn chỉnh về kĩ năng phát âm.

Trò chơi này đã bao gồm cả một bộ các thẻ từ dành cho 3 mức độ kĩ năng khác nhau tùy thuộc vào từng nhóm học sinh.

File tải về cũng đã bao gồm hướng dẫn cách chơi.

Tải về file để in: WordRacer.pdf