Các phương tiện giao thông

20/07/2011
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Phụ huynh hãy giúp bé ôn lại bài học từ vựng về các phương tiện giao thông qua các hình ảnh dưới đây.

                                           3 Các phương tiện giao thông

Đây là bức tranh có sáu loại phương tiện giao thông khác nhau. Có một số từ dưới bức tranh và chúng là tên của các phương tiện mà bé nhìn thấy trong bức tranh. Các bé có thể đặt những cái tên tại đúng vị trí của nó không? Hãy điền vào những ô trống đáp án của mình nhé!

4 Các phương tiện giao thông

Tải về file để in: Traffics.doc