Bé học từ vựng về nghề nghiệp

20/07/2011
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Các bé hãy nhìn vào các bức tranh dướ đây, mỗi bức tranh sẽ chỉ một nghề nghiệp nhất định. Với những bức hình thú vị này, chắc chắn sẽ giúp bé sẽ nhớ từ nhanh hơn.

 

Tải về file để in: Bé học từ vựng.doc

Các tin cũ hơn