Bé học từ vựng về các môn thể thao

20/07/2011
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Bé sẽ học từ vựng về các môn thể thao. Dưới đây là một số hình ảnh của các môn thể thao quen thuộc. Phụ huynh có thể in ra và dán lên góc học tập để giúp bé nhớ từ lâu hơn.

Tải về file để in: sport.doc