Five little ducks

25/07/2011
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Five little ducks (chú vịt con) – Hãy giúp bé ôn lại về số đếm qua bài hát vui nhộn về những chú vịt con ngộ nghĩnh này nhé