Bé học bảng chữ cái tiếng Anh

30/07/2011
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Chúng ta bắt đầu với bài học về bảng chữ cái tiếng Anh. Bài học này dành cho những người chưa biết gì về tiếng Anh hoặc các bé bắt đầu tập làm quen với tiếng Anh. Với những hình ảnh sinh động sẽ giúp cho các bé dễ tiếp thu và hứng thú hơn với bài học này. Bảng chữ cái tiếng Anh cũng có 26 chữ cái lần lượt là A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nào chúng mình cùng bắt đầu học nhé!