Trang chủ » Chương trình

thumbnail

Giới thiệu

03/01/2013

Chương trình tiếng Anh dành cho trẻ từ 7 – 12 tuổi với giáo trình giảng dạy được thiết kế đặc biệt cho học sinh học tiếng anh như là một ngôn ngữ thứ 2, giúp cho các em có cơ hội được luyện tập ngôn ngữ mới học ở nhiều ngữ cảnh khác nhau […]

thumbnail

Thông tin về khóa học tiếng Anh Mẫu giáo

03/01/2013

Mục tiêu Chương trình: Chương trình được biên soạn và giảng dạy cho học sinh chưa biết chữ, chưa đến trường và chưa học tiếng anh giúp các em làm quen và có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp một cách rõ ràng, tự tin, tạo tiền đề cho khóa học tiếng Anh thiếu […]

1